Προφίλ ΔΕΥΑΚΣτοιχεία επικοινωνίας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Οδός: 2 χιλ. Κοζάνης / Θεσσαλονίκης - ΤΚ 50100 - Κοζάνη

Τηλ. Κέντρο : 24610-51500 - ΦΑΞ : 24610-51550

Email : deyakoz@otenet.gr

«Τα ταμεία της επιχείρησης λειτουργούν

καθημερινά απο τις 07:30 έως τις 13:30 »
ergasia.jpg

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Κατεβάστε τους ακόλουθους πίνακες, κατά κατηγορία υποψηφίων

Π α ρ α τ ή ρ η σ η
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),
η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους απο 13 Ιαν. 2020. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης
(Κτίριο «ZEDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ 570 01, Θέρμη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €)
που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.


deyaksite.jpg
Τεχνική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «WΑΤenERgy CYCLE» στην Κοζάνη

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο


deyaksite.jpg
Απάντηση σε δημοσίευμα της εφ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ».
Η ΔΕΥΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΕΡΟ.

Κατεβάστε την Απάντηση


deyaksite.jpg
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δύο σημαντικά έργα της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ,
όπως ανακοίνωσε η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο


deyaksite.jpg
Απάντηση στην ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ για το 80% ,

Κατεβάστε την Απάντηση


deyaksite.jpg
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ,
Η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΚ εχέγγυο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες.

Κατεβάστε το ακόλουθο Ενημερωτικό Δελτίο


deyaksite.jpg
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ,
Υπερψηφίστηκε στις 20/12/2018, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το νέο κοινωνικό
τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ, για την ύδρευση
, όπως είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα Έντυπα

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όσοι πολίτες είναι ενταγμένοι ήδη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ
δεν χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση,
αλλά να υποβάλλουν ετησίως αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας.
espa20142020.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ,
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ανακοινώνει την ένταξη σημαντικού έργου της ΔΕΥΑΚ στο ΕΣΠΑ
για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης.

Κατεβάστε το ακόλουθο Δελτίο τύπουlara.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΕΥΑΚ συμμετέχει στη δημιουργία πρωτοποριακής συσκευής
που θα “βλέπει” ό,τι συμβαίνει στα υπόγεια δίκτυα.

Κατεβάστε το ακόλουθο Δελτίο τύπου, σε μορφή (PDF)euro.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμβεβλημένες τράπεζες που εξοφλούνται λογαριασμοί της ΔΕΥΑΚ.
Τι ισχύει για τη ρύθμιση οφειλών.

Κατεβάστε το ακόλουθο Δελτίο τύπου, σε μορφή (PDF)


auth2.jpg

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Τμήμα Χημείας

Εκτίμηση της προέλευσης του Cr(VI) στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Ακρινής - Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης

Κατεβάστε την ακόλουθη ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, σε μορφή (PDF)


science.png

Ποιότητα και Αναλύσεις Νερού

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης διενεργεί σε μόνιμη βάση ελέγχους (δειγματοληψίες) στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει η ΔΕΥΑΚ στους κατοίκους του Δήμου Κοζάνης.


Διαύγεια - Διαφάνεια στο Κράτος

diaugeia2.jpg

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας
της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.


Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή (PDF)
tuv_hellas_iso9001.jpg

Στις 22 Ιουνίου 2012 μετά από επιθεώρηση από την εταιρεία TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης έλαβε πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης συμφωνά με ΕΝ ISO 9001:2008για την Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης , Αποχέτευσης , Τηλεθέρμανσης.την Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων και τον Προγραμματισμό Μελέτη και Υλοποίηση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή (PDF)
tuv_hellas_iso9001.jpg
Προσπαθώντας να βελτιώσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας ανώνυμα το παρακάτω ερωτηματολόγιο ή σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο, το έντυπο παραπόνου

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή (PDF)